پنجشنبه 23 خرداد 1403

مناسبت


فرم تمدید کارت مربیگری
تاريخچه فدراسيون بين المللي اسكي (FIS)

اهداف :

اهداف کلی فیس عبارست است از :

1- توسعه ورزش اسکی و نظارت و جهت دهی توسعه آن

2- ایجاد و حفظ روابط دوستانه بین فدراسیونهای عضو و جلوگیری از هرگونه تبعیض نژادی ، دینی ، سیاسی یا در زمینه های دیگر علیه فدراسیون های عضو یا اعضای آنها.


اعضاء :


ازهر کشور تنها یک سازمان اسکی (فدراسیون) می تواند عضو فیس باشد.در حال حاضر فیس دارای 64 فدراسیون عضو پیوسته و 23 فدراسیون عضو وابسته است.

مجمع :

مجمع بالاترین رکن فیس است.مجمع عادی هر دو ساله یکبار تشکیل می شود.مجمع فوق العاده به درخواست کتبی دو سوم اعضای شورای فیس برگزار می شود.از زمان تأسیس فیس تاکنون هر دو سال یکبار مجمع فیس که بالاترین مرجع تصمیم گیری این فدراسیون بین المللی است تشکیل شده است.هر فدراسیون عضو می تواند حداقل یک رأی در مجمع داشته باشد.هر فدراسیونی که حداقل 5000 عضو داشته و ورزشکاران خود را در آخرین مسابقات قهرمانی دنیای آلپاین یا نوردیک شرکت داده باشد یا دو سال پیش از برگزاری مجمع یک مسابقه بین المللی مندرج در تقویم فیس برگزار کرده باشد می تواند یک رأی اضافی داشته باشد.با آنکه فیس تأسیس شده و اولین مسابقات المپیک زمستانی در سال 1924 برگزار شد ، ولی مسابقات آلپاین مارپیچ ها و سرعتها در نظر فیس به رسمیت نداشت.مخالفان این رشته ها اسکاندیناوها بودند.تا آنکه سرانجام در مجمع الو (نروژ) در 1930 برگزاری مسابقات آلپاین به تصویب رسید.

شورا :

وظیفه شورا اجرای تصمیمات مجمع ، هدایت فعالیتهای دبیرکل ، مدیر و کمیته اجرایی و نیز داوری در دعواهای مربوط به نتایج مسابقات بین المللی مصوب فیس است.شورای فیس مرکب از یک رئیس ، چهار نایب رئیس ، یک دبیرکل و تا حداکثر دوازده عضو است کلیه اعضای شورا برای یک دوره ..............

کمیته ها :

شورا کمیته هایی را به عنوان مشاور شورا و مسئول فنی و برای انجام سایر فعالیت های فیس تعیین می کند.هر کمیته می تواند وظایف خود را بین چند کمیته فرعی تخصصی تقسیم کند. در حال حاضر فیس دارای 18 کمیته اصلی و 29 کمیته فرعی است. مهمترین کمیته های فیس
عبارتند از :

• کمیته اسکی صحرانوردی شامل یک هیئت اجرایی و کمیته فرعی.
• کمیته پرش شامل یک هیئت اجرایی و....
• کمیته تلفیقی نوردیک
• کمیته آلپاین شامل یک هیئت اجرایی و 11 کمیته فرعی
• کمیته اسکی چمن
• کمیته اسنوبرد
• کمیته های ویژه مانند کمیته های آموزش ، تجهیزات مسابقه ، محاسبات ، جوانان و نوجوانان
• کمیته تله مارک – کمیته اسکی سرعت
•كميته هاي فرعي شامل :

•كميته پزشكي

•كميته روابط عمومي و رسانه

•كميته تبليغات

•كميته تجهيزات مسابقه

•كميته ورزشكاران

•كميته اخلاق

•كميته جوانان و كودكان

•كميته كم توان ذهني

•كميته حقوقي

•كميته شهرنشينان و دانشگاهي

•كميته همگاني و تفريحي

•كميته ايمني
گزارش تصويري

 کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به هيئت اسكي استان تهران می باشد.